ساعت :

22:31

تاریخ :

12 تیر 1401

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

آرشیو اخبار

دانلود اپلیکیشن

دانلود اپلیکیشن برای دانلود ایلیکیشن اندروید ساختار کلیلک کنید برای دانلود اپلیکیشن  اندروید ضابطه کلیک کنید. برای دانلود نرم افزار ام وات اتوماسیون اداری کلیک

ادامه مطلب »

در جلسه بررسی نرم افزار شهرسازی الکترونیک عنوان شد: سیستم شهرسازی الکترونیک شهروندان را از مراجعه مستقیم به شهرداری بی نیاز می کند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردار بیرجند؛ مدیر اداره آمار و فناوری شهرداری در جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت صفارایانه  با

ادامه مطلب »