ساعت :

12:06

تاریخ :

17 خرداد 1402

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

آرشیو اخبار

در جلسه بررسی نرم افزار شهرسازی الکترونیک عنوان شد: سیستم شهرسازی الکترونیک شهروندان را از مراجعه مستقیم به شهرداری بی نیاز می کند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردار بیرجند؛ مدیر اداره آمار و فناوری شهرداری در جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت صفارایانه  با

ادامه مطلب »