ساعت :

10:55

تاریخ :

29 فروردین 1403

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

شروع فرآیند ایجاد بستر فیبر نوری در سطح شهر بیرجند

یکی از الزامات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهر بیرجند تبیین اهداف کلان جهت تامین نیازهای رفاهی و اقتصادی و مدیریتی شهروندان است. مدیریت بحران، حل چالشهای مدیریتی و ترافیکی شهر ، ایجاد بسترهای مناسب جهت امنیت انتقال اطلاعات و … از جمله محورهایی است که در تبیین اهداف میان مدت و بلند مدت و استفاده از فناوری های نوین مورد توجه شهرداری قرار می گیرد.

از جمله گامهای مهمی که دستیابی به اهداف کلان را فراهم می کند؛ ایجاد شهری هوشمند است که هدف آن بهبود کیفیت زندگی و تاثیر اطلاعات و فناوری بر افزایش سطح کارایی خدمات و برآوردن نیازهای همشهریان عزیز می باشد.

به واسطه گستره فناوریی های که در چهارچوب شهر هوشمند پیاده سازی خواهند شد اصلی ترین ابزار ایجاد و گسترش شهر هوشمند در راستای فناوری؛ ایجاد و بستر سازی زیرساخت پرسرعت و امن آن می باشد.

(تصاویر بخشی از جلسات حضوری و ویدئو کنفرانس)

در همین خصوص با توجه به اینکه یکی از دغدغه ها و اهداف اصلی دکتر بهترین شهردار محترم حرکت رو به جلو به سمت بهره وری هرچه بیشتر شهروندان از شهری هوشمند و الکترونیک بوده و هست و با حضور و نظارت ایشان و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند، هم اکنون مذاکرات در سطح شرکت های مهم مخابراتی کشور در حال انجام می باشد به نحوی که بالغ بر ده جلسه حضوری و ویدئو کنفرانس به جهت پیگیری و حصول نتیجه در خصوص این مهم برگزار گردیده است و به توفیق الهی به زودی علاوه بر شهرداری، شهروندان عزیز بیرجندی نیز از خدمات مخابراتی این طرح بهره مندی فوق العاده ای خواهند داشت.