ساعت :

00:44

تاریخ :

9 آذر 1401

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارگاه آموزشی سامانه جدید عوارض خودرو برای دفاتر پیشخوان دولت شهر بیرجند برگزار شد

آموزش سیستم عوارض خودرو برای کاربران دفاتر پیشخوان دولت به صورت کارگاه یک روزه توسط مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بیرجند برگزار گردید. 

مهندس مسلم قلی نژاد، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود:  در راستای برون سپاری خدمات الکترونیکی شهرداری بیرجند و تجهیز دفاتر پیشخوان دولت به سیستم عوارض خودروی جدید ، 40 نفر از کاربران27 دفتر پیشخوان دولت در کارگاه آموزشی یک روزه آموزش های اولیه را فرا گرفتند.

لازم به ذکر است در این کارگاه آموزشی مفاهیم اولیه سیستم عوارض خودرو شامل مواردی مانند مدارک مورد نیاز برای اخذ عوارض خودرو، آموزش کاربری سیستم، آموزش اپراتوری سیستم، نحوه پرداخت های الکترونیکی، آموزش داده شد.