ساعت :

15:38

تاریخ :

29 اسفند 1401

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

با هدف تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع، پایانکار ساختمانی تک برگی شد

مدیر اداره آمار و فناوری شهرداری بیرجند گفت: پایان کارهای ساختمانی به همت اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند با هدف تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع تک برگی شد.

مهندس مسلم قلی نژاد در مراسم راه اندازی پایان کارهای تک برگی در شهر بیرجند افزود: هر یک از این اوراق تک برگ دارای کدهای سیستمی منحصر به فرد است که عملاً سطح امنیت آن را افزایش می دهد و منجر به ضد جعل بودن آن می گردد.

وی با اشاره به نگهداری و درج متون داخلی پایان کارهای ساختمانی ادامه داد: در دفترچه ها، متون به صورت دستی درج می شود حال آنکه در پایان کار تک برگی این موضوع به قابلیت درج سیستمی و احتمال خطای نزدیک به صفر مبدل می گردد.

مدیر اداره آمار و فناوری شهرداری در ادامه اظهار داشت: به کارگیری ماکروخط های فلور سنت به رنگ نارنجی در تمام زمینه و حاشیه سند و قرمز و پر رنگ شدن “پنجره های قلعه” و کلمه “شهرداری بیرجند” در قسمت پایین برگه در اثر نور خورشید یا لامپ UV (یو وی) و برگشتن به حالت عادی پس از قطع نور در طراحی آن به کار رفته که این دو ویژگی با کپی و یا طراحی مجدد قابل جعل نمی باشد.

قلی نژاد به از بین رفتن بخش اعظم طرح ها و رنگ ها در نسخ کپی، اسکن رنگی و سیاه و سفید و فاکس اشاره کرد.

وی عنوان کرد: طراحی امنیتی زمینه هر دو روی سند با 130 مدل متداخل متفاوت و طرح زمینه اصلی برگه با استفاده از خطوط میکرونی امکان جعل آن را به صفر می رساند.

وی با اشاره به امکان بررسی صحت پایان کارهای فوق اظهار داشت: صحت پایان کار تک برگی توسط مالکین محترم از طریق درج QR code در سایت خدمات شهروندان شهرداری بیرجند به آدرس http://esup.birjand.ir:1020/new/desk.html (نسخه ویندوز) و  http://esup.birjand.ir:1020/new/mob.html (نسخه موبایل) قابل استعلام می باشد.

لازم به ذکر است پیش از این پروانه های ساختمانی نیز تک برگی شده بود.